Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được Lamdepcungphuong.com thu thập chỉ dùng để liên lạc, tư vấn và gửi đến những hướng dẫn sử dụng chăm sóc khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng trong nội bộ Lamdepcungphuong.com để liên lạc tư vấn, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

01 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

16 Phú Lộc 5, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Phương tiện và công cụ

  • Để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Mọi yêu cầu chỉnh sửa quý khách vui lòng gửi email về lamdepcungphuong@gmail.com.
  • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  • Mọi thông tin dữ liệu của quý khách sẽ được giữ kín tuyệt đối và chỉ được sử dụng để chúng tôi chăm sóc khách hàng.